Separatory olejów

Separator oleju przedsiębiorstwa LNS wykorzystuje opatentowaną technologię oczyszczania oleju PhaSep, której podstawową zaletą jest możliwość nawet dwukrotnego wydłużenia żywotności cieczy chłodzących. Ponadto wyeliminowana jest konieczność stwarzającej zagrożenie wymiany oraz usuwania chłodziwa. Konstrukcja obrabiarek wskazuje, iż wszelkie oleje czy też smary występujące w układach smarowania zostają zmieszane z chłodziwem co skutkuje wytworzeniem bakterii, nieprzyjemnego zapachu oraz substancji drażniących. Z kolei pod względem właściwości mechanicznych wszelkie oprzyrządowanie oraz narzędzia ulegają niszczeniu w wyniku utraty swoich pierwotnych parametrów przez chłodziwo. To właśnie zanieczyszczenie chłodziwa olejem jest najistotniejszym powodem jego zużywania się, ponieważ po wymieszaniu utracone są zarówno parametry smarownicze jak i chłodzące. Dlatego tak istotne jest działanie skutecznego separatora oleju.

Separator oleju wykorzystuje specjalnie opracowane pływaki, które ściągają olej zbierający się na wierzchu wanny obrabiarki. Następnie w momencie przesuwania się płynu w stronę stalowych płytek, olej w kroplach mających rozmiar 20 μm odciągany jest z chłodziwa oraz transportowany jest do górnego filtra separatora oleju PhaSep. W momencie kiedy zebrana ilość oleju jest odpowiednio duża i umożliwia przelanie się przez wykonaną zaporę, jest on odseparowany od czystego chłodziwa. Olej można także regularnie usuwać przez specjalny zawór drenażowy. Chłodziwo jest oczyszczone w 99% i wraca do zbiornika.