Zastosowanie transporterów taśmowych w przemyśle

Przenośniki, czyli transportery taśmowe to popularne urządzenia, które wykorzystuje się m.in. w przemyśle. Tym co je wyróżnia jest dość prosta budowa oraz mnogość rodzajów. Całość składa się z ramy, taśmy oraz napędu. Ważnym aspektem jest dopasowanie rodzaju taśmy do konkretnego zastosowania przenośnika. Jak sama nazwa wskazuje, głównym zadaniem opisywanych urządzeń jest transport określonych materiałów oraz produktów w trybie ciągłym. Co jeszcze warto wiedzieć na ich temat?

Transportery taśmowe – najważniejsze informacje

Na początek należy zaznaczyć, że tego typu sprzęty można spotkać m.in. na produkcji, a także na terenie magazynów, sortowni, a nawet w kopalniach. Są one wykorzystywane ze względu na możliwość automatyzacji produkcji. Wszystkie materiały są transportowane za pomocą wspomnianej już taśmy. Przenośniki mogą być zamontowane na stałe lub mieć charakter mobilny. Urządzenia należące do drugiej grupy są szczególnie praktyczne, bowiem można wykorzystywać je zgodnie z aktualnymi potrzebami. Jeśli chodzi o taśmę, jest ona wykonana z różnych materiałów, np. silikonu, stali lub gumy. Wyróżniamy transportery jednotaśmowe, które mają jeden szeroki pas oraz wielotaśmowe, składające się z minimum dwóch pasów umieszczonych obok siebie. Z jakimi rodzajami można się jeszcze spotkać?

  • Przenośnik występuje m.in w wersji zintegrowanej. W takim przypadku jest po prostu jednym z elementów większej całości. Stanowi zatem część innego urządzenia i bez niego nie posiada żadnej funkcji.
  • Kolejną opcją są stacjonarne transportery. To niezależne sprzęty, które są jednocześnie umieszczone w środowisku pracy w taki sposób, że stanowią jego integralną część. Co za tym idzie, chcąc zmienić położenie przenośnika, potrzebna jest ingerencja w całe środowisko.
  • Należy też wspomnieć o mobilnych transporterach. To w pełni niezależnie urządzenia, których położenie można zmieniać zgodnie z potrzebami w danym momencie. Zmiana położenia nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność sprzętu czy środowisko pracy.

Do czego wykorzystuje się transportery taśmowe?

Jak zostało już wspomniane, przenośniki są powszechnie używane w przemyśle. Gdzie dokładnie można się z nimi spotkać? Jednym z takich miejsc są bez wątpienia kopalnie. Sprzęty wykorzystuje się przede wszystkim do transportu oraz załadunku kruszyw i surowców. Ich ciągły charakter pracy znacznie przyspiesza wszystkie procesy. Kolejnym popularnym zastosowaniem jest transport materiałów pomiędzy etapami produkcji. Transportery są zatem wykorzystywane w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych. Warto zaznaczyć, iż w takich miejscach można najczęściej spotkać się z urządzeniami wyposażonymi w gładką taśmę, które umożliwiają transport w płaszczyźnie poziomej. Przenośniki są też wykorzystywane w magazynach. Dzięki takim urządzeniom możliwe jest sprawne sortowanie i przenoszenie towarów.

Jakie są zalety związane z użytkowaniem transporterów? Jedną z najważniejszych jest znaczne usprawnienie procesów produkcji. Oprócz tego możliwa jest redukcja kosztów związanych z koniecznością transportowania różnego rodzaju materiałów czy produktów, które bez przenośnika musiałyby być przewożone pojazdami. Ważną korzyścią jest też możliwość zastąpienia innych maszyn i urządzeń, których użycie było nieopłacalne lub trudne. Warto wspomnieć również o tym, że transportery taśmowe są bardzo uniwersalne. Co za tym idzie można za ich pomocą transportować zróżnicowane produkty. Wszystkie te zalety przekładają się na wzrost wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.